I rapporten “Blått hydrogens rolle i utviklingen av norsk sokkel” redgjør KonKraft for sine ambisjoner for en norsk storsatsing på blått hydrogen.

Finnestad har i denne forbindelse stått for utforming av rapport og presentasjonsmateriale.

Satsning på blått hydrogen vil ifølge KonKraft gi utslippskutt, sysselsetting og høy industriell aktivitet på norsk sokkel.

KonKraft er en samarbeidsarena for Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. 

Les mer på https://konkraft.no