Personer som ikke kan ta hånd om interessene sine selv på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsetting kan få hjelp av en verge. En slik ordning, et vergemål, er frivillig og tilpasset ønskene og behovene til den som har verge.

I samarbeid med kommunikasjonsbyrået LEIDAR (https://leidar.no) laget vi sammen på oppdrag fra Sivilrettsforvaltningen fem animasjonsfilmer om personer som har behov for verge. Disse ble brukt i undervisning og rekruttering av personer som jobber som, eller kunne tenke seg å bli, verge.

Filmene som ble produsert var:
– Hildegunn (37)
– Knut Egil (46)
– Gerd (78)
– Markus (22)

Les mer om vergeordningen på https://www.sivilrett.no/vergemal