Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri.

På oppdrag av Offshore Norge laget Finnestad en rekke illustrasjoner og animasjoner for å visualisere fasene i utbygging av havvind, med spesielt vekt på samhandlingen mellom havvind og fiskeri.

Les mer på: https://offshorenorge.no/temaer/klima-og-miljo/klima/havvind/

Oceanografi. Animasjon: Øystein Finnestad.